ENERGY EQUIPMENT

Energy Equipment Chapter Titles - VIETNAMESE


Thermal energy equipment

Thiết bị sử dụng nhiệt năng

Chapter - Fuels and combustion (Vietnamese, 446KB-pdf)

Nhiên liệu và Quá trình cháy

Chapter - Boilers and thermic fluid heaters (Vietnamese, 1.1MB-pdf)

Lò hơi và thiết bị gia nhiệt

Chapter - Steam distribution and utilization (Vietnamese, 3.3MB-pdf)

Phân phối, sử dụng và bảo ôn hệ thống hơi

Chapter – Furnaces and refractories (Vietnamese, 1.1MB-pdf)

Lò nung và và vật liệu chịu lửa

Chapter – Cogeneration (Vietnamese, 463KB-pdf)

Đồng phát

Chapter - Waste heat recovery (Vietnamese, 620KB-pdf)

Thu hồi nhiệt thải

Electrical energy equipment

Trước khi mô tả các loại Các thiết bị điện

Chapter – Electricity (Vietnamese, 609KB-pdf)

Điện

Chapter - Electric motors (Vietnamese, 595KB-pdf)

Động cơ điện

Chapter – Compressors and compressed air systems (Vietnamese, 908KB-pdf)

Máy nén và hệ thống khí nén

Chapter - Pumps and pumping systems (Vietnamese, 608KB-pdf)

Bơm và hệ thống bơm

Chapter - Fans and blowers (Vietnamese, 815KB-pdf)

Quạt và Quạt cao áp

Chapter – Lighting (Vietnamese, 751KB-pdf)

Chiếu sáng

Chapter - Air conditioning and refrigeration (Vietnamese, 572KB-pdf)

hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí

Chapter - Cooling towers (Vietnamese, 449KB-pdf)

Tháp giải nhiệt

Monitoring equipment

Thiết bị đo

Chapter - Monitoring equipment (Vietnamese, 609KB-pdf)

Thiết bị đo

 


Copyright© United Nations Environment Programme 2017