TOOLS

tools_icon

Company case studies - Vietnamese

BANGLADESH

Abul Khair Steel Products (steel)

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP ABUL KHAIR

Abul Khair – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Abul Khair – Installation of capacitor bank (Vietnamese)

Lắp đặt trạm tụ để nâng cao hệ số công suất

Abul Khair – Keeping main pumps on rolling mill off (Vietnamese)

Tắt bơm chính trên máy cán khi máy cán không hoạt động

Abul Khair – Leak repair and insulation (Vietnamese)

Sửa chữa rò rỉ và cải thiện lớp bảo ôn của hệ thống phân phối hơi

Abul Khair – Removing heat from condensate (Vietnamese)

Tận thu nhiệt từ nước ngưng sử dụng bộ trao đổi nhiệt

 

Bengal Fine Ceramics (ceramics)

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ BENGAL

BFCL – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

BFCL – Heat loss reduction from furnace (Vietnamese)

Giảm thất thoát nhiệt từ lò bằng cách bảo ôn, giảm hoạt động của các vòi đốt và giữ nguyên kích cỡ sạp nung

BFCL – Heat recovery from furnace (Vietnamese)

Tận thu nhiệt từ khí xả lò nung để tái sử dụng trong máy sấy

BFCL – Washing raw materials in cascade tanks (Vietnamese)

Rửa nguyên liệu thô tại bể rửa tràn thay cho vòi phun

 

TK Chemical Complex Ltd (pulp & paper)

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP HOÁ CHẤT TK

TKCCL – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

TKCCL – Blow down in boiler at high TDS levels (Vietnamese)

Xả đáy nồi hơi chỉ ở các mức TDS cao nhằm giảm số lần xả đáy

TKCCL – Increase of condensate recovery (Vietnamese)

Tăng tận thu nước ngưng từ nồi hơi

TKCCL – Installation of desuperheater at boiler (Vietnamese)

Lắp đặt thiết bị làm giảm quá nhiệt ở nồi hơi để cấp hơi cho Máy giấy ở nhiệt độ thấp hơn

 

Urea Fertilizer Factory Company (chemicals – fertilizer)

CÔNG TY TNHH PHÂN U-RÊ

UFFL – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình             

UFFL – Cooling water conservation (Vietnamese)

Bảo toàn nước làm mát nhờ giảm nước xả thải,
xả đáy và nước bay hơi

UFFL – Installation of capacitor bank to reduce power factor (Vietnamese)

Lắp đặt Trạm tụ để giảm Hệ số Công suất và Thay thế Động cơ và Máy bơm

UFFL – Insulation, steam trap repair and condensate recovery (Vietnamese)

Bảo ôn, Sửa chữa Bẫy hơi và Tận thu Nước ngưng đối với Hệ thống Hơi và Nồi hơi

UFFL – Repair of leaks in ammonia pipelines (Vietnamese)

Sửa chữa Rò rỉ trong Đường ống Amoniac

UFFL – Story of a government plant (Vietnamese)

Chuyện chưa kể

UFFL – Water and energy conservation in water distribution system (Vietnamese)

Bảo toàn Năng lượng và Nước trong Hệ thống phân phối nước

CHINA

Anhui Linquan Chemical Industry Co Ltd (chemicals)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ANHUI LINQUAN

ALCI – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

ALCI – Heat recovery from blown gas and relaxed gas (Vietnamese)

Tận thu nhiệt từ khí thổi và khí xả khi sản xuất khí ẩm

ALCI – Insulation and leak repair from steam pipelines (Vietnamese)

Bảo ôn và sửa chữa rò rỉ trong đường ống hơi nước

ALCI – Replacement of glue sphere with screw cordonnier system (Vietnamese)

Thay thế khối cầu keo bằng hệ thống gờ dạng dây vít
trong bình ngưng tuabin hơi nước

ALCI – Revised procedure to screen coal feeding (Vietnamese)

Cải tiến quy trình sàng lọc than nạp nhằm đảm bảo đốt cháy đồng đều

 

Anhui Tiandu Paper Co Ltd (pulp & paper)

CÔNG TY TNHH GIẤY ANHUI TIANDU

Anhui Tiandu – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Anhui Tiandu – Heat recovery from blow down at pulp digesters (Vietnamese)

Tận thu nhiệt từ xả đáy tại các nồi nấu bột

Anhui Tiandu – Increase cooking capacity by improving straw feed (Vietnamese)

Tăng công suất và hiệu suất nấu bằng cách cải thiện nạp rơm

Anhui Tiandu – Installation of cogeneration (Vietnamese)

Lắp đặt hệ thống đồng phát

Anhui Tiandu – Insulation and leak repair of steam pipelines (Vietnamese)

Sửa chữa rò rỉ và lớp bảo ôn của đường ống dẫn hơi

Anhui Tiandu – Presoaking of straw before feeding digester (Vietnamese)

Ngâm sơ bộ rơm trước khi cho vào nồi nấu

Anhui Tiandu – Replace small boilers with large boiler (Vietnamese)

Thay thế một số nồi hơi nhỏ bằng một nồi hơi lớn để tiết kiệm năng lượng

 

Jiangxi Yadong Cement Company (cement)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG JIANGXI YADONG

Jiangxi Yadong Cement – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Jiangxi Yadong Cement – New refractory bricks for kilns (Vietnamese)

Gạch chịu lửa/vật liệu đúc mới cho các khu vực khác nhau của hệ thống lò quay xi măng nhằm giảm thất thoát nhiệt

Jiangxi Yadong Cement – Power generation from waste heat (Vietnamese)

Sản xuất điện từ nhiệt thải của thiết bị làm mát clinker và tháp trao đổi nhiệt

Jiangxi Yadong Cement – Use coal ash powder as clinker substitute (Vietnamese)

Sử dụng bột xỉ than thay cho xỉ thép làm
vật liệu thay thế clinker trong xi măng

 

Shijazhuang Iron & Steel Co Ltd (steel)

CÔNG TY TNHH SẮT & THÉP SHIJIAZHUANG

Shigang Steel – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Shigang Steel – Installation of gas hoods to recover heat (Vietnamese)

Lắp đặt nắp chụp khí trên lò chuyển để tận thu nhiệt

Shigang Steel – Nitrogen flow meters leak survey and repair (Vietnamese)

Máy đo lưu lượng nitơ, Điều tra và sửa chữa rò rỉ

Shigang Steel – Oxygen flow meters leak survey and repair (Vietnamese)

Máy đo lưu lượng oxy, Điều tra và sửa chữa rò rỉ

Shigang Steel – Repair biocide dosing injection pump at cooling tower (Vietnamese)

Sửa chữa bơm phun định lượng biôxit tại tháp làm mát

Shigang Steel – Turn roof fan deck off in winter (Vietnamese)

Cải tiến quy trình để tắt quạt mái vào mùa đông khi không cần thiết

Shigang Steel – Water conservation and recycling (Vietnamese)

Bảo toàn và thu hồi nước

 

Yuanping Chemicals Industrial Co Ltd (chemicals)

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT YUANPING

Yuanping Chemicals – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Yuanping Chemicals – Convert air gas making process (Vietnamese)

Chuyển đổi quy trình sản xuất khí đốt thành quy trình sản xuất khí làm giàu oxy

Yuanping Chemicals – Improved recovery of lead and sodium sulphate (Vietnamese)

Cải thiện tận thu chì sunfat và natri sunfat (muối ngậm 10 nước) trong quy trình xử lý plumbit và quy trình axit hóa

Yuanping Chemicals – Install steam trap at air heating coils (Vietnamese)

Lắp đặt bẫy hơi tại các cuộn nung khí trong dây chuyền bọc axit oxalic

Yuanping Chemicals – Install steam turbine to existing boiler (Vietnamese)

Lắp đặt tua bin hơi cho nồi hơi hiện có để sản xuất điện từ hơi quá nhiệt

Yuanping Chemicals – Recover flash steam from blow down (Vietnamese)

Tận thu hơi giãn áp từ xả đáy để đun nóng nước cấp nồi hơi

Yuanping Chemicals – Weld impingement plate on jacketed heater (Vietnamese)

Hàn “tấm va đập” cho mỗi điểm nạp hơi ở máy sấy có vỏ bọc nhằm tránh thất thoát nhiệt

INDIA

Active Carbon Ltd (chemicals)

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT YUANPING

Active Carbon – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Active Carbon - Improve oil storage (Vietnamese)

 

Active Carbon – Improved steam efficiency through insulation, capacitor banks (Vietnamese)

Cải thiện hiệu suất hơi nhờ bảo ôn, sử dụng các bộ tụ điện và kết nối hơi theo phương thức song song

Active Carbon – Moisture removal from raw material using hot air (Vietnamese)

Khử ẩm khỏi nguyên liệu thô bằng cách sử dụng khí nóng trước khi đưa vào lò nung

Active Carbon – Preheating of the combustion air in rotary kiln with steam coils (Vietnamese)

Sấy sơ bộ Khí Đốt trong Lò Quay bằng Cuộn Hơi

Active Carbon – Replacement of incandescent lights with fluorescent lights (Vietnamese)

Thay thế đèn sợi đốt bằng đèn ống huỳnh quang

 

Coromandel Cement Ltd (cement)

CÔNG TY TNHH XI MĂNG COROMANDEL

Coromandel Cement – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

Coromandel Cement – Improved drying of coal (Vietnamese)

Cải thiện quá trình sấy than bằng cách bảo ôn và bổ sung đường ống dẫn khí nóng từ lò nghiền than

Coromandel Cement – Increase of coal drying mill lift height and angle (Vietnamese)

Tăng độ cao và góc cần nâng trong buồng sấy máy nghiền than

Coromandel Cement – Increase of inlet duct diameter of circulating air fan (Vietnamese)

Tăng đường kính ống dẫn của quạt lưu thông khí để giảm lưu tốc và giảm hiện tượng sụt áp suất

Coromandel Cement – Modification of furnace grate bars and coal particle size (Vietnamese)

Cải tiến ghi lò  và điều chỉnh kích cỡ hạt than

Coromandel Cement – Prevention of false air entry across coal mill circuit (Vietnamese)

Ngăn khí lạnh lọt vào máy nghiền than

Coromandel Cement – Reduction in velocity in coal mill outlet duct (Vietnamese)

Giảm lưu tốc trong đường ống xả của máy nghiền than

Coromandel Cement – Reduction of motor size in lime stone primary crusher (Vietnamese)

Giảm kích cỡ động cơ trong Máy nghiền Đá vôi

Coromandel Cement – Reduction of speed in circulation air fan (Vietnamese)

Giảm tốc độ quạt lưu thông khí trong máy nghiền than bằng cách thay thế động cơ xoay chiều bằng động cơ một chiều

 

ITC Limited - Paperboards and Specialty Paper Division (pulp & paper)

CÔNG TY TNHH IPC – CÔNG TY SẢN XUẤT GIẤY CHUYÊN DỤNG VÀ BÌA CÁC-TÔNG

ITC Ltd – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

ITC Ltd – Flash steam recovery from boiler blow down (Vietnamese)

Tận thu hơi giãn áp từ xả đáy nồi hơi và khí ngưng từ nồi đun nóng khí hơi

ITC Ltd – Increase heat transfer area in the blow heat recovery system (Vietnamese)

Tăng diện tích truyền nhiệt trong hệ thống tận thu nhiệt bằng phương pháp thổi nhằm nâng cao hiệu suất tận thu nhiệt

ITC Ltd – Lighting improvements (Vietnamese)

Cải tiến về ánh sáng: đèn huỳnh quang trang bị cuộn cảm điện, đèn halogen, thiết bị định giờ tự động và biến áp ánh sáng

ITC Ltd – Reduction of unburnt and coal fines in boiler (Vietnamese)

Giảm thiểu than không cháy và bột than trong nồi hơi bằng cách lắp đặt bộ phận tách bột than và máy nghiền tốc độ thấp

ITC Ltd – Replacement of inefficient vacuum fans (Vietnamese)

Thay thế quạt hút gió không hiệu quả bằng loại quạt công suất cao hơn, hiệu quả hơn ở các máy định hình giấy

 

Siflon Drugs (chemicals – drugs)

CÔNGTY TNHH DƯỢC PHẨM SIFLON 

Siflon Drugs – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Siflon Drugs – Replacement of wood fired boiler (Vietnamese)

Thay thế nồi hơi đốt củi bằng nồi hơi đốt than hoặc đốt dầu hiệu suất cao.

Siflon Drugs – Increased solvent recovery through additional cooling tower (Vietnamese)

Tăng cường tận thu dung môi bằng cách lắp đặt thêm tháp làm mát

Siflon Drugs – Technology upgrade: cooler, elevators, press (Vietnamese)

Nâng cấp công nghệ: máy làm mát kiểu hành tinh, gầu tải, máy nghiền/máy cán thanh  

 

Vishanapatnam Steel Plant (steel)

NHÀ MÁY THÉP VISAKHAPATNAM - CÔNG TY TNHH RASHTRIYA ISPAT NIGAM

VSP Ltd – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

VSP Ltd – Adjust fan blades in cooling tower (Vietnamese)

Điều chỉnh cánh quạt của tháp làm mát tại nhà máy làm lạnh nước cho các điều kiện mùa đông và mùa hè

VSP Ltd – Electricity conservation at feed air compressors (Vietnamese)

Bảo toàn điện năng tại máy nén cấp khí của nhà máy tách khí

VSP Ltd – Optimum utilization of field currents in rolling mills (Vietnamese)

Tối ưu hóa sử dụng dòng điện phần cảm tại xưởng cán để giảm thiểu điện năng tiêu thụ

VSP Ltd – Reduction of running cone crushers (Vietnamese)

Giảm số lượng máy nghiền côn hoạt động tại nhà máy xử lý nguyên liệu thô

VSP Ltd – Rubber shots cleaning technology in condenser (Vietnamese)

Công nghệ làm sạch bằng phun hạt cao su nhằm cải thiện độ chân không trong bộ ngưng tuabin phát điện

INDONESIA

PT Krakatau Steel (steel)

CÔNG TY THÉP PT. KRAKATAU

Krakatau Steel – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

Krakatau Steel – Burner control system in ladle drying and preheating (Vietnamese)

Hệ thống Điều khiển Lò nung trong Quy trình Sấy khô và Nung Sơ bộ

Krakatau Steel – Generate power from excess high pressure NG (Vietnamese)

Sản sinh Điện năng từ Khí Dư Tự nhiên Áp suất cao qua Tuabin Giãn nở và Máy Phát điện

Krakatau Steel – Recovering waste heat at billet transportation system (Vietnamese)

Tận thu Nhiệt năng Hao phí bằng cách Cải biến Hệ thống Vận chuyển Phôi thép

Krakatau Steel – Steam traps and leaks survey (Vietnamese)

Điều tra, Sửa chữa và Thay thế Bẫy hơi và Rò rỉ

 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (cement)

P. T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASRA, TBK

PT Indocement – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu điển hình công ty

PT Indocement – Change mode operation of tie bus (Vietnamese)

Thay đổi chế độ làm việc của Cầu dao phân đoạn sang Thường đóng (NC) để chia sẻ Tải giữa các Máy biến áp và lắp đặt Dãy Tụ bù để nâng cao Hệ số công suất

PT Indocement – Cooling tower improvement (Vietnamese)

Thường xuyên vệ sinh Tháp làm mát để diệt trừ Tảo, sửa chữa hoặc thay thế van phao

PT Indocement – Elimination compressed air to clean staff clothes (Vietnamese)

Hợp lý hoá việc Sử dụng Khí nén tại xưởng đóng bao

PT Indocement – False air leak survey and repair (Vietnamese)

Kiểm tra và sửa chữa chỗ rò khí

PT Indocement – Install autodrain for compressed air (Vietnamese)

Lắp đặt van xả khí nén tự động

PT Indocement – Install VSD on 12 fans (Vietnamese)

Lắp đặt Bộ biến tần (VSD) cho 12 quạt để giảm mức tiêu thụ điện năng của các động cơ

PT Indocement – Regular cleaning of cooling tower (Vietnamese)

Thường xuyên vệ sinh Tháp làm mát để diệt trừ Tảo, sửa chữa hoặc thay thế van phao

 

PT Pindo Deli Pulp and Paper

NHÀ MÁY BỘT GIẤY & GIẤY P. T. PINDO DELI

Pindo Deli – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu điển hình công ty

Pindo Deli – Improved boiler burning efficiency and firing rates (Vietnamese)

Cải thiện hiệu suất nồi hơi, tốc độ gia nhiệt và đo đạc khí thải

Pindo Deli – Installation of CFB boiler and use paper sludge (Vietnamese)

Lắp đặt nồi hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) và Sử dụng bùn giấy làm nhiên liệu thay thế

Pindo Deli – Replacement of 4P press with shoe press (Vietnamese)

Thay thế máy ép 4P bằng máy ép đế  để tăng khả năng loại nước từ giấy

Pindo Deli – Steam loss reduction (Vietnamese)

Giảm tổn thất hơi bằng cách bảo ôn đường ống, sửa chữa rò rỉ bẫy hơi và quản lý bẫy hơi

Pindo Deli – Use paper sludge as compost or mushroom fertilizer (Vietnamese)

Sử dụng bùn giấy làm phân compost hoặc phân bón cho nấm

Pindo Deli – Water conservation in paper mills to reduce paper sludge (Vietnamese)

Tiết kiệm nước trong nhà máy giấy để giảm lượng bùn giấy

 

Holcim Indonesia (cement)

HOLCIM INDONESIA TBK

Holcim Indonesia – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

Holcim Indonesia – Compressed air leak survey and repair (Vietnamese)

Điều tra Rò rỉ Khí nén và Sửa chữa rò rỉ

Holcim Indonesia – False air leak survey and repair (Vietnamese)

Điều tra & Sửa chữa Rò rỉ chân không, Lắp đặt Nút bịt Cơ học trên Lò nung 

Holcim Indonesia – Kiln refractory lining (Vietnamese)

Lớp lót chịu lửa lò nung sử dụng gạch chịu lửa không crôm chất lượng tốt hơn nhằm giảm thiểu số lần ngừng lò

 

PT Semen Padang (cement)

PT SEMEN PADANG

PT Semen Padang – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

PT Semen Padang – Compressed air leak survey (Vietnamese)

Khảo sát, sửa chữa các điểm rò khí nén

PT Semen Padang – False air leak survey and leak repair in kiln (Vietnamese)

Khảo sát và sửa chữa các điểm rò rỉ trong lò nung

PT Semen Padang – Increase fan pulley diameter to reduce speed (Vietnamese)

Tăng đường kính puli để giảm tốc độ của quạt thay vì sử dụng van gió

PT Semen Padang – Increase time intervals of jet pulse controls (Vietnamese)

Tăng thời gian nghỉ giữa các kỳ hoạt động và/hoặc thay bộ điều khiển đặt giờ bằng bộ điều khiển hệ thống thổi xung khí vi sai áp suất
trong hệ thống máy nén khí

PT Semen Padang – Installation of interconnection between compressors (Vietnamese)

Lắp đặt hệ thống liên kết giữa máy nén của lò nung với máy nghiền ximăng để tối đa hóa công suất và hiệu quả của máy nén

PHILIPPINES

Holcim Bulacan Ltd (cement)

NHÀ MÁY HOLCIM BULACAN

Holcim Bulacan – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu điển hình 

Holcim Bulacan – Damper removal and slip power recovery (Vietnamese)

Tháo van gió của quạt có van gió mở hoàn toàn và lắp đặt hệ thống phục hồi công suất trễ cho quạt có truyền động dùng động cơ cổ góp

Holcim Bulacan – Improvement of power factor at crusher (Vietnamese)

Nâng cao hệ số công suất tại máy đập bằng cách giảm điện áp trung bình và điều chỉnh hoạt động của tụ bù theo tải

Holcim Bulacan – Installation of online oxygen analyzer at Calciner (Vietnamese)

Lắp đặt thiết bị phân tích oxy trực tuyến tại đầu xả khí lò vôi hoá của thiết bị gia nhiệt sơ bộ nhằm cải thiện quản lý hiện tượng rò rỉ

Holcim Bulacan – Installation of VSD for motors of pumps (Vietnamese)

Lắp đặt bộ truyền động vô cấp (VSD) cho động cơ của bơm giảm tốc áp suất cao và áp suất thấp tại máy nghiền liệu

Holcim Bulacan – Nozzle angle and armour ring adjustment (Vietnamese)

Cải tiến góc vòi phun và điều chỉnh vòng bọc thép để tăng lưu lượng nguyên liệu thô tại máy nghiền liệu

Holcim Bulacan – Repair vacuum links at the kiln hood door (Vietnamese)

Sửa chữa rò rỉ chân không tại cửa lò nung để tránh thất thoát nhiệt

Holcim Bulacan – Screening of raw material feed size (Vietnamese)

Sàng lọc kích cỡ nguyên liệu thô nạp lò và quản lý tải trọng để tăng hiệu suất máy đập hàm và máy đập búa tại khu vực nghiền liệu

Holcim Bulacan – Use of high efficiency motors for clinker cooler fans (Vietnamese)

Sử dụng quạt và động cơ hiệu suất cao cho quạt làm mát clinker

 

Puyat Vinyl Products Inc (chemicals – vinyl)

CÔNG TY SẢN PHẨM VINYL PUYAT

Puyat Vinyl – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Điển hình Công ty

Puyat Vinyl – Improvement of cooling tower efficiency (Vietnamese)

Cải tiến Hiệu suất Tháp làm mát bằng cách Làm sạch cánh tản nhiệt và Xử lý bằng Hóa chất Nước làm mát

Puyat Vinyl – Steam leak survey and replacement of gaskets (Vietnamese)

Kiểm tra Rò rỉ Hơi nước, Sửa chữa Rò rỉ và Thay thế Các gioăng mòn

Puyat Vinyl – Increase percentage biofuel for boiler (Vietnamese)

Tăng Tỷ lệ phần trăm Nhiên liệu sinh học trong hỗn hợp dầu Diesel-Nhiên liệu sinh học cho Lò hơi

Puyat Vinyl – Replace 40W fluorescent lamps with 36W or 32W (Vietnamese)

Thay thế đèn huỳnh quang 40 W bằng đèn huỳnh quang 32 hoặc 36 W

 

Steel Asia Manufacturing Corporation Ltd (steel)

TẬP ĐOÀN THÉP Á CHÂU

Steel Asia – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

Steel Asia – Installation of ceramic fiber insulation (Vietnamese)

Lắp đặt Hệ thống Bảo ôn bằng Sợi Ceramic bên trong Thành lò tại Khu vực có khả năng thu hồi nhiệt

Steel Asia – Installation of heat resistant cloth canvas (Vietnamese)

Lắp các Tấm chắn bằng Vải Chịu nhiệt tại Cửa nạp và Cửa xuất phôi của Lò nung để giảm thất thoát Nhiệt

Steel Asia – Measurement of water holding tank (Vietnamese)

Đo Thể tích Bể Chứa Nước - Lắp đặt Đồng hồ Đo nước để Quan trắc Mức Tiêu thụ nước

Steel Asia - Replacement of motor at the CTl (Vietnamese)

 

 

United Pulp and Paper Company Inc (pulp & paper)

CÔNG TY LIÊN HIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

UPPC – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu điển hình                                       

UPPC – Improved insulation of the boiler shell (Vietnamese)

Cải thiện lớp bảo ôn của vỏ/thành lò hơi

UPPC – Installation of VSD for deaerator pump (Vietnamese)

Lắp đặt bộ truyền động vô cấp (VSD) cho bơm khử khí, bơm dầu nặng và bơm nước phục vụ nhà máy

UPPC – Replacement of 40-watt fluorescent lamps (Vietnamese)

Thay thế đèn huỳnh quang 40W bằng đèn huỳnh quang 36W

SRI LANKA

Associated Motor Ways Ltd (chemicals – rubber)

ASSOCIATED MOTORWAYS LIMITED

AMW – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty điển hình

AMW – Improved steam efficiency through boiler maintenance (Vietnamese)

Bảo dưỡng nồi hơi, sữa chữa điểm rò rỉ hơi và bảo ôn đường ống hơi để nâng cao hiệu quả của hệ thống hơi

AMW – Insulation of steam pipelines and tyre moulds (Vietnamese)

Bảo ôn đường ống dẫn hơi và khuôn lưu hoá lốp tại bộ phận sản xuất cao su

AMW – Replacement of inefficient compressor with screw type compressor (Vietnamese)

Thay máy nén hiệu suất thấp bằng máy nén trục vít

 

Ceylon Heavy Industries and Construction Co Ltd (CHICO, steel)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG CEYLAN (CHICO)

CHICO Steel – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

CHICO Steel – Reduce production delays through improved fuel oil quality (Vietnamese)

Giảm gián đoạn sản xuất nhờ nâng cao chất lượng dầu nhiên liệu

CHICO Steel – Replacement of oil burner nozzles and recuperator tubes (Vietnamese)

Thay đầu đốt và ống thu hồi nhiệt để giảm tổn thất nhiệt

 

Dankotuwa Porcelain Ltd (ceramics)

DANKOTUWA PORCELAIN LIMITED

DPL – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

DPL – Installation of Electro Flow System to improve power factor (Vietnamese)

Lắp đặt hệ thống  Electro Flow nhằm cải thiện hệ số công suất và giảm thiểu sóng hài

DPL – Replacement of diesel-fired kiln that uses saggers (Vietnamese)

Thay lò đốt dầu diesel dùng sạp nung bằng lò nung sử dụng khí ga đốt nóng nhanh

 

Lanka Tiles Ltd (ceramics)

CÔNG TY HỮU HẠN GẠCH ỐP LÁT LANKA

Lanka Tiles – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình                            

Lanka Tiles – Separation of large raw materials particles (Vietnamese)

Tách riêng những hạt nguyên liệu thô có kích thước lớn và lắp thêm một máy đập hàm cho những hạt này để tăng lượng hạt qua máy đập

Lanka Tiles – Use of waste heat from kiln for chambered tile drying (Vietnamese)

Tận dụng nhiệt thải của lò nung cho sấy gạch đã được cắt cạnh

 

National Paper Company (pulp & paper)

NHÀ MÁY GIẤY QUỐC GIA

National Paper – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình                            

National Paper – Substitution of fuel with paddy husk in boiler (Vietnamese)

Lưu ý: đây là nghiên cứu điển hình về một giải pháp rất có thể thực hiện được nhưng vẫn đang được cân nhắc vì những khó khăn về tài chính

National Paper – Compressed air leak survey and leak repair (Vietnamese)

Kiểm tra và khắc phục rò rỉ khí nén

THAILAND

Asian Chemical Company Ltd (chemicals)

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CHÂU Á

Asian Chemical – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Asian Chemical – Install temperature sensor to switch fan on (Vietnamese)

Lắp đặt Bộ Cảm biến Nhiệt để Chạy Quạt trong Tháp Làm mát khi Nhiệt độ Nước Vượt quá 280C

Asian Chemical - Installation of insulated storage tank for condensate (Vietnamese)

 

Asian Chemical – Replace or repair pipe and filter connections (Vietnamese)

Thay thế hoặc sửa chữa các mối nối trong đường ống và bộ lọc nhằm tránh rò rỉ khí nén

Asian Chemical – Replacement of damaged steam traps (Vietnamese)

Thay thế bẫy hơi bị hư hại

Asian Chemical – Replacement of inefficient and unsafe boiler (Vietnamese)

Thay thế nồi hơi hiệu suất thấp và không an toàn bằng nồi hơi mới

Asian Chemical – Steam leak survey and repair (Vietnamese)

Điều tra rò rỉ hơi và sửa chữa mối nối và đường ống bị rò rỉ

 

G-Steel Ltd (steel)

CÔNG TY TNHH G-STEEL

G-Steel – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

G-Steel – Repositioning of floor burner (Vietnamese)

Điều chỉnh vị trí của lò EAF để tăng tính ổn định của việc phun và tiêu thụ oxy qua ngọn lửa đèn xì ôxy

G-Steel – Yield improvement CCM process area (Vietnamese)

Nâng cao sản lượng chung tại
 khu vực xử lý của máy đúc liên tục (CCM)

 

Lime Master Ltd (cement – lime)

CÔNG TY TNHH LIME MASTER

Lime Master – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu Công ty Điển hình

Lime Master – Installation of bag filters for lime dust (Vietnamese)

Lắp thiết bị lọc túi để tận thu vôi bột từ các Silo chứa và giảm thiểu phát thải Bụi

Lime Master – Installation of magnetic timers on conveyors (Vietnamese)

Lắp đặt bộ định giờ từ tính để tắt băng chuyền trong thời gian không tải

Lime Master – Recover reject materials and products for sale (Vietnamese)

Giải pháp chưa được thực hiện-Tận thu Nguyên liệu Thô Chất lượng Thấp và Sản phẩm Đá vôi Loại để Bán làm Vật liệu Xây dựng

Lime Master – Recovery and reuse of washing water (Vietnamese)

Tận thu và tái sử dụng nước rửa tại sàng rung bằng cách lắp đặt các bể và máng bê tông (được thực hiện một phần)

 

Medigloves Ltd (chemicals – latex gloves)

MEDIGLOVES LIMITED

Medigloves – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu điển hình tại công ty

Medigloves – Compressed air leak repair (Vietnamese)

Sửa chữa các chỗ rò khí và giảm nhiệt độ không khí cấp

Medigloves – Recovery of drainage from wash and chlorination process (Vietnamese)

Thu hồi và tái sử dụng nước thải từ qui trình giặt và khử clo

Medigloves – Recovery of steam condensate (Vietnamese)

Thu hồi nước ngưng và tái sử dụng làm nguyên liệu thay thế cho nước nóng

Medigloves – Recovery of water and chemicals from dipping process (Vietnamese)

Thu hồi và tái sử dụng nước và hoá chất từ quy trình nhúng

Medigloves – Steam leak survey and leak repair (Vietnamese)

Kiểm tra và sửa chữa rò rỉ

 

Siam White Cement Co Ltd (cement)

CÔNG TY TNHH XI MĂNG TRẮNG SIAM

SWCC – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu điển hình

SWCC – Airflow controls by installing inverters (Vietnamese)

Kiểm soát dòng khí bằng inverter

SWCC – High efficiency fan at cement mill (Vietnamese)

Lắp quạt hiệu suất cao tại khu nghiền xi măng

SWCC – Installation of separator for materials (Vietnamese)

Lắp thiết phân ly dùng dòng khí và trọng lực để tách nguyên liệu

SWCC – Installation of capacitor bank to improve power factor (Vietnamese)

Lắp tụ bù để nâng cao hệ số công suất

SWCC – Reduction of pressure drop across the cyclone system (Vietnamese)

Giảm sụt áp trên hệ thống cyclon

 

Thai Kraft Industry Co Ltd (pulp & paper)

THAI KRAFT PAPER INDUSTRY COMPANY LIMITED

TKIC – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

TKIC – Installation of approach screen (Vietnamese)

Lắp đặt thiết bị sàng trước xeo có hiệu suất và hiệu quả quả sử dụng năng lượng cao hơn

TKIC – Repair or replace desuperheating station valves (Vietnamese)

Sửa chữa hoặc thay các van giảm hơi quá nhiệt để giảm lượng hơi ngưng thải ra

TKIC – Repair or replacement of leaking steam traps (Vietnamese)

Sửa chữa hoặc thay thế các bẫy hơi bị rò rỉ

TKIC – Waste heat reuse from flash tank dry sludge (Vietnamese)

Tận dụng nhiệt thải từ bể hơi giãn áp để giảm hàm ẩm ở vỏ cây và bùn thải trước khi đưa vào sử dụng làm nhiên liệu cho nồi hơi

VIETNAM

Ha Bac Fertilizers and Chemicals (chemicals – fertilizer)

HA BAC NITROGEN FERTILIZERS AND CHEMICALS

Ha Bac Fertilizer – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Ha Bac Fertilizer – Maintenance of coal mill and fine coal feeding system (Vietnamese)

Bảo dưỡng máy nghiền than và hệ thống cung cấp than

Ha Bac Fertilizer – Reduction of flue gas temperature of air heater (Vietnamese)

Giảm nhiệt độ khói lò sau khi qua bộ sấy không khí của nồi hơi đốt than phun

Ha Bac Fertilizer – Steam leak survey leak repair and pipeline insulation (Vietnamese)

Khảo sát, sửa chữa rò rỉ hơi và bảo ôn đường ống hơi

 

Hanoi Ceramic Tiles Co Ltd (ceramics)

GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 

Hanoi Ceramic Tiles – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Hanoi Ceramic Tiles – Increased awareness of staff regarding spilled granules (Vietnamese)

Nâng cao nhận thức và hiểu biết của công nhân vận hành trong việc thu hồi bột liệu rơi vãi

Hanoi Ceramic Tiles – Use small and low density grinding balls (Vietnamese)

Tăng số lượng bi nghiền có kích thước và tỷ trọng nhỏ hơn để giảm thời gian nghiền của máy nghiền bi

Hanoi Ceramic Tiles – Use of waste hot air from cooling in vertical drier (Vietnamese)

Sử dụng nhiệt khí thải từ bộ phận làm nguội nhanh và cuối trong máy sấy đứng

Hanoi Ceramic Tiles – Use of waste hot flue gas from kiln (Vietnamese)

Sử dụng nhiệt khí thải lò nung để thay thế một phần nhiệt lượng cung cấp cho sấy phun

 

Sai Son Cement Co Ltd (cement)

XI MĂNG SÀI SƠN

Sai Son Cement – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình

Sai Son Cement – Installation of VSD to control speed of FD blower (Vietnamese)

Lắp đặt biến tần (VSD) để điều chỉnh tốc độ quạt gió

Sai Son Cement – Insulation of the kiln burning zone area (Vietnamese)

Bảo ôn đai cháy của lò nung

Sai Son Cement – Recovery of heat from hot kiln clinker (Vietnamese)

Thu hồi nhiệt của clinker nóng để gia nhiệt cho không khí cấp vào lò bởi quạt gió

 

Viet Tri Paper Co Ltd (pulp & paper)

CÔNG TY GIẤY VIỆT TRÌ

Viet Tri Paper – Company case study (Vietnamese)

Nghiên cứu công ty điển hình                                    

Viet Tri Paper – Construct a coal storage to reduce moisture (Vietnamese)

Xây nhà  mái che để bảo quản than, giảm độ ẩm trong than

Viet Tri Paper – Install a FBC external furnace for coal fired boilers (Vietnamese)

Lắp đặt buồng đốt ngoài kiểu tầng sôi (FBC) cho các nồi hơi đốt than

Viet Tri Paper – Installation of economizers on boilers (Vietnamese)

Lắp đặt bộ hâm nước cấp cho nồi hơi

Viet Tri Paper – Repair leaks and maintain steam traps (Vietnamese)

Sữa chữa rò rỉ hơi bảo dưỡng bẫy hơi

To top


Copyright© United Nations Environment Programme 2017