TRANSLATION OVERVIEW

The following information has been translated into Vietnamese and can be downloaded as pdf or word documents from the CDrom and website Guide.

TRANSLATED MATERIAL

Tài liệu dịch

Mô tả

General

General

 

Guide brochure

Guide brochure

 

Guide publication

Guide publication

 

Part 1: Where do you start

Phần1: Bạn bắt đầu từ đâu

 

Where do you start

Bạn bắt đầu từ đâu

Giải thích làm sao để sử dụng tốt nhất tài liệu này nếu bạn là người quản lý công ty, nhân viên sản xuất, khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, hoặc các tổ chức bên ngoài khác có thể dẫn dắt tạo điều kiện cho thực hiện TKNL trong công nghiệp

Part 2: How to become energy efficient

Phần 2: Làm sao để sử dụng năng lượng có hiệu quả

 

Company Energy Efficiency Methodology

Phương pháp luận TKNL tại công ty

Một phương pháp luận gồm 6 bước giúp các công ty sử dụng năng lượng hiệu quả hơn

Company examples of methodology

Ví dụ áp dụng phương pháp luận ở các công ty

Ví dụ về áp dụng phương pháp luận ở hơn 40 công ty đã tham gia dự án GERIAP 

Methodology worksheets

Các bảng tính của phương pháp luận

Các bảng tính giúp cho việc hoàn thành từng bước/nhiệm vụ của phương pháp luận

Part 3: Industry sectors

Phần 3: Các ngành công nghiệp

 

Company case studies

Nghiên cứu điển hình

Cho hơn 40 công ty đã tham gia vào Dự án GERIAP :

Tóm tắt các nghiên cứu điển hình: mô tả công ty, quá trình sản xuất, ví dụ về cách thức áp dụng phương pháp luận trong thực tế, tổng kết các phương án và kết quả thu được từ quá trình thực hiện
Các phương án từ nghiên cứu điển hình: quan sát những gì đã được trải nghiệm, những giải pháp đã được thực hiện, các kết quả chính, chi tiết địa chỉ liên hệ để có thêm thông tin

Part 4: Energy equipment

Phần 4: Các thiết bị sử dụng năng lượng

 

Option checklists

Bản kê các phương án cần kiểm tra

Danh mục kiểm tra với những phương án thường gặp để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng cho:
Các thiết bị sử dụng điện (động cơ điện, quạt hút và quạt đẩy, bơm và hệ thống bơm, tháp làm mát, điều hòa không khí và thiết bị làm lạnh, máy nén khí  và hệ thống khí nén)
Các thiết bị sử dụng nhiệt năng (nồi hơi và thiết bị gia nhiệt chất lỏng; bảo ôn, sử dụng và phân phối hơi, lò nung và vật liệu chịu lửa, thu hồi nhiệt thải, đồng phát)

Part 5: Tools

Phần 5: Các công cụ

(ghi chú: các công cụ đã được dịch đã được nói rõ trong Phầnt 1 – 4)

List of technical terms

DANH SÁCH NHỮNG THUẬT NGỮ KỸ THUẬT

 

Copyright© United Nations Environment Programme 2017